ZMĚKČOVAČE VODY

Chemické změkčovače vody, nazývané také Solankové změkčovače, používají technologii výměny iontů vápníku a hořčíku a jejich nahrazování ionty sodíku. Voda procházející změkčovačem proudí přes vrstvu katexu, kde dochází k výměně iontů a jejímu změkčení. V nastavených intervalech automatická řídící jednotka spustí regeneraci změkčovače vody, kde dochází k proplachu katexu solným roztokem - solankou.

Všechny chemické změkčovače vody v naší nabídce jsou plně automatizované s jednoduchou údržbou - uživatel pouze jednou za čas doplní spotřebovanou tabletovanú sůl.

Centrální změkčovače vody jsou zařízení, která připojena ke studené vodě na vstupním potrubí do budovy, poskytují měkkou vodu v celém systému. Aby systém fungoval správně, náplň změkčovače musí být po určitém průtoku vody podrobena regeneračnímu cyklu, aby byl obnoven na původní kapacitu. Řádně provedená regenerace změkčovače poskytuje dlouhodobý bezporuchový provoz.

Element zodpovědný za regeneraci náplně je elektronická hlavice, která je nedílnou součástí systému. Vzhledem k tomu je elektronická hlavice důležitým technologickým prvkem, od její kvality závisí účinnost procesu regenerace a s tím spojené provozní náklady, jako spotřeba vody a tabletované soli. Profesionální elektronické hlavy RX mají zabudované ovládací prvky , které umožňují přesné nastavení.

Způsoby regenerace :
Automatická časová regenerace probíhá automaticky po určité době - například každých 7 dní. Toto řešení se liší od semi - automatického ovládání tím, že se regenerace spustí bez nutnosti zásahu člověka. Nedostatkem je nepřesnost a regenerace často není optimální, protože průtok vody je během různých týdnů různý .
Automatická objemová regenerace se provádí zcela automaticky, bez zásahu člověka. Při spuštění systému hlavice filtru měří počet litrů vody a po průtoku přesně určeného množství spustí automatickou regeneraci, kterou provede podle nastavení např. o druhé hodině v noci, aby " neobtěžovala " majitele zařízení. Objemová regenerace poskytuje optimální provozní podmínky pro náplň změkčovače.


Při volbě typu regenerace jednoznačně upřednostňujeme přístroje poskytující automatickou objemovou regeneraci, protože tyto zajišťují nejvyšší uživatelský komfort. Přístroje nevyžadují údržbu a ani žádnou jinou péči, jen doplňování tabletované soli v průměru jednou za jeden - dva měsíce .

Cyklus regenerace (očištění od vodního kamene)

KATEXOVÁ vložka je regenerovaná, praná po vyčerpání své kapacity solným roztokem, který je skladován v solné nádobě. Pak je proplachován od soli k opětovnému použití k změkčení. Po dobu regenerace změkčovač dodává přes bypass / obtok / neupravenou vodu.

Cyklus regenerace se skládá z těchto fází:

1. zpětný proplach: katex je proplachován proti směru dočišťování vyšším průtokem, kdy se katex nadlehčuje a dochází k uvolnění katexu .

2. zasolování: během této fáze je ke katexu nasáván solný roztok ze solné nádoby. Dochází k výměně iontů.

3. výplach: v této fázi dochází k vytěsňování chloridu vápníku a hořčíku a zbytkové soli do kanalizace, tím se vylučuje pronik chloridů do upravené vody. Katex je plně vypláchnut.

4. dopouštění vody do solanky: do solné nádoby je opět dopouštěna voda pro vytvoření nového solného roztoku na další regeneraci. Po ukončení dopouštění je proces regenerace ukončen.

Z hlediska využití místa, čištění a obsluhy jsou všechny hlavní prvky zařízení umístěno v jednom umělohmotném plastu v tzv. kabinetu. Ten obsahuje katex měniče iontů, tlakovou nádobu s katexem, jednotku sání soli, řídící ventil. V porovnání s klasickými průmyslovými zařízeními je díky kabinetový provedení zařízení estetické a snadno se udržuje čisté.

 

 

Copyright © 1996 - 2016 VODNÍ FILTRY CZ l Sitemap